Preview Mode Links will not work in preview mode

Hur gör vi då?

Jul 10, 2019

Hur gör vi då? Avsnitt 5

I detta avsnitt samtalar Enrique med Mujo Halilovic. Mujo är verksamhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö. Centret arbetar för att öka romernas delaktighet och inflytande i samhället samt påverka majoritetssamhället. Mujo är socionom och utbildad vid Malmö...


Jun 20, 2019

Hur gör vi då? Avsnitt 4.

Vi välkomnar Ana Marega till podden; Hur gör vi då?
Ana Marega är processledare på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering. Hon var redaktör, tillsammans med Selma Gusic, till boken "Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete." I detta avsnitt...


Jun 5, 2019

Hur gör vi då? Avsnitt 3

I detta avsnitt berättar Daniel Diaz om sin tjugo år långa resa inom socialt arbete. Daniel har jobbat med det mesta. Han har bland annat varit verksam som lärare, behandlingspedagog, processansvarig, utbildare, och är idag nationellt ansvarig för arbete och försörjning inom Rädda...


May 10, 2019

Hur gör vi då? – Podcast med Enrique Perez Arias.

 

Podcasten Hur gör vi då? handlar om hur vi åstadkommer mer rättvisa, jämlikhet och lika möjligheter för ungdomar och andra grupper som har knappa resurser, är marginaliserade och drabbas av fattigdom och diskriminering.

 

Programledaren Enrique Perez Arias,...


Apr 4, 2019

Hur gör vi då? – Podcast med Enrique Perez Arias.

 

Podcasten Hur gör vi då? handlar om hur vi åstadkommer mer rättvisa, jämlikhet och lika möjligheter för ungdomar och andra grupper som har knappa resurser, är marginaliserade och drabbas av fattigdom och diskriminering.

 

Programledaren Enrique Perez Arias,...